Moodle

"Mail senden" - Block für Moodle 1.6.x (NL Übersetzung)

Submitted by olly on Fr, 2006-07-07 15:34.

Update van het blok "E-mail" voor Moodle versie 1.6

Bij een update van versie 1.5 naar 1.6 volstaat het de nieuwe versie over de vorige versie heen te kopiëren.


Wijzigingen

  • De compatibiliteit met Moodle 1.6 werd bereikt door aanpassing van de functies voor de verwerking van HTTP-POST-/GET-variabelen.
  • De weergave van de blokinhoud werd lichtjes gewijzigd. Zo worden er nu geen font-tags meer gebruikt, maar wordt de tekst met behulp van CSS geformatteerd.
  • De commentaren bij de taalbestanden werden verwijderd. Taalbestanden kunnen nu ook via de taalinterface van Moodle worden bewerkt.
  • De taalbestanden zelf bevinden zich nu in de map $CFG->dataroot/lang/xx_uft8. Het precieze (absolute) pad hangt af van elke individuele installatie. Daarom moeten de taalbestanden nu manueel naar de juiste map verplaatst worden. Zo moet voor de Nederlandstalige versie het bestand "email.php" uit de map "email_language_files/nl_utf8" naar de map "$CFG->dataroot/lang/nl_utf8" worden gekopieerd of verplaatst.

Screenshots | Download

"Mail senden" - Block für Moodle 1.6.x

Submitted by olly on Fr, 2006-07-07 15:15.

Update des "Mail senden" Blocks für Moodle Version 1.6.x

Um einen bestehenden "Mail senden" Block zu aktualisieren, genügt es die vorhandene 1.5er Version mit der 1.6er Version zu überschreiben. Achtung: Die Sprachdateien liegen bei Moodle 1.6 an anderer Stelle, siehe Änderungen.

Änderungen

  • Die Kompatibilität zur Moodle-Version 1.6 wurde allein durch die Anpassung der Funktionen zur Verarbeitung der HTTP-POST-/GET-Variablen  erzielt.
  • Die Darstellung des Block-Inhalts wurde geringfügig geändert. Beispielsweise wird jetzt auf den Einsatz von font-Tags verzichtet und der Text stattdessen über CSS formatiert.
  • Das Problem, dass bei der Admin-Mail-Funktion an "Alle" auch Benutzer aufgelistet wurden, die im System als gelöscht gekennzeichnet waren, ist behoben.
  • Die Kommentare aus den Sprachdateien wurden entfernt. Sie können jetzt auch über das Moodle-Sprach-Interface bearbeitet werden.
  • Die Sprachdateien selbst sollten jetzt unter $CFG->dataroot/lang/xx_utf8 abgelegt werden. Der genaue (absolute) Verzeichnispfad hängt von der jeweiligen Installation ab. Deshalb müssen die Sprachdateien von Hand in das entsprechende Verzeichnis verschoben werden, also z.B. für die deutschsprachige Version muss die Datei "email.php" aus dem Verzeichnis "email_language_files/de_utf8" in das Verzeichnis "$CFG->dataroot/lang/de_utf8" kopiert oder verschoben werden.

Screenshots | Download

Erweiterung für Moodle 1.5.x (NL Übersetzung)

Submitted by olly on Do, 2005-12-15 15:44.
Bij de overschakeling van onze Moodle-installatie naar versie 1.5 moest ook het blok "E-mail" geactualiseerd worden. Tegelijk hebben we ook het aantal configuratiemogelijkheden behoorlijk uitgebreid. Beheerders kunnen nu bepalen of en welke adresseringsmogelijkheden de cursisten standaard ter beschikking krijgen. Indien gewenst kunnen docenten de adresseringsopties binnen hun eigen cursussen nog verder beperken. Zo kan je je het geval voorstellen, waarbij de beheerders standaard toelaten dat cursisten e-mails mogen versturen naar alle deelnemers van een cursus, naar alle docenten, naar alle cursisten, naar geselecteerde deelnemers of naar geselecteerde groepen, terwijl de verantwoordelijke docent zijn studenten alleen maar toelaat e-mails te versturen naar leraren.

Screenshots | Download

"Mail senden" - Block für Moodle 1.5.x

Submitted by olly on Mo, 2005-11-14 13:44.

Erweiterung für Moodle 1.5.x

Bisher gibt es im Learning Management System Moodle keine Funktionalität, die es den Benutzern ermöglicht schnell und unkompliziert E-Mails direkt an bestimmte Adressaten oder Adressatengruppen zu senden. Der Block "E-Mail senden", der in jeden Moodle-Kurs integriert werden kann, stellt diese, aus vielen anderen Learning Management Systemen bekannte, Funktion nach.

Screenshots | Download